Jamulus Icoon. Link naar de homepage
Open navigatie

Tips & trucs

Inhoudsopgave

Informatie over repeteren met een band op afstand

Jamulus gebruiker Chris Rimple heeft een enorme hoeveelheid informatie verzameld met betrekking tot bandrepetities op afstand (engelstalig) (Google doc), die onderwerpen behandelt zoals hardware- en softwareconfiguratie, inclusief voorbeelden en advies voor nieuwkomers. Het bevat ook een sectie over Jamulus in vergelijking met andere oplossingen.

De Jamulus-client gebruiken

Zorg voor een ongestoorde sessie op elke server

Je kunt een ongestoorde sessie hebben met andere mensen op elke server door simpelweg voor iedereen de solo optie in te schakelen. Je kunt dan niemand anders horen als ze je server betreden.

Opmerking: Dit weerhoudt mensen er niet van om jullie te horen, de chatfunctie te gebruiken of de profielinformatie te zien.

Jamulus geluid gebruiken in Zoom (of andere) vergader-apps

Verschillende gebruikers hebben gemeld dat ze een “virtueel publiek” voor een Jamulus-sessie hebben toegestaan door gebruik te maken van JACK audio om het Jamulus-signaal via JackRouter naar de doeltoepassing te routeren (in dit geval Zoom-vergaderingen).

Je kunt ook gebruik maken van VoiceMeeter (Banana) voor Windows of BlackHole voor macOS om de Jamulus-uitvoer naar meerdere bestemmingen te routeren, bijvoorbeeld tegelijkertijd naar je hoofdtelefoon en de vergaderapplicatie.

Jamulus opnemen in Windows met Reaper

Jamulus gebruiker Rob Durkin heeft een gids voor het opnemen van de uitvoer van Jamulus (Google Doc) geschreven waarin gebruik wordt gemaakt van de ReaRoute add-on voor Reaper.

Liedteksten/akkoordbladen delen

Jamulus-gebruiker BTDT heeft een systeem geschreven met de naam 305keepers, een webtoepassing waarmee een “Jam-leider” bladmuziek (in PDF-formaat) in realtime naar “Jammers” kan pushen met behulp van standaard webbrowsers.

Jamulus-client Linux start script

Hier is een Linux-startscript voor Jamulus met een oude Audigy4-geluidskaart waarbij het moeilijk is om de juiste instellingen te krijgen door het grote aantal beschikbare audiofaders.

Dit script bevat dan ook de belangrijkste audio fader instellingen. Het tweede deel van het script gaat over de JACK-verbindingen. Ik gebruik Guitarix als mijn gitaareffectprocessor die ik aansluit op het JACK-audiopad.

Ten slotte start ik Jamulus automatisch waarbij deze verbinding maakt met de adresboek.

Hier is het script:

 amixer sset 'Mic' capture 30% cap
 amixer sset 'Mic' playback 0%
 amixer sset 'Line' playback 60% unmute
 amixer sset 'Audigy Analog/Digital Output Jack' unmute
 amixer sset 'Analog Mix' capture 100%
 amixer sset 'Analog Mix' playback 0%
 amixer sset 'Wave' 100%
 amixer sset 'Master' capture 100% cap
 amixer sset 'Master' playback 100%
 amixer sset 'Master' playback 100%
 amixer sset 'PCM' playback 100%
 amixer sset 'PCM' capture 0%
 guitarix &
 /home/corrados/llcon/Jamulus -c myJamulusServer.domain.com &
 sleep 3
 jack_disconnect system:capture_1 Jamulus:'input left'
 jack_disconnect system:capture_2 Jamulus:'input right'
 jack_connect system:capture_1 gx_head_amp:in_0
 jack_connect gx_head_amp:out_0 gx_head_fx:in_0
 jack_connect gx_head_fx:out_0 Jamulus:'input left'
 jack_connect gx_head_fx:out_1 Jamulus:'input right'
 jack_connect Jamulus:'output left' system:playback_1
 jack_connect Jamulus:'output right' system:playback_2

Ctrlmidich gebruiken voor MIDI controllers

De volumefader, balanscontrole en demp- en solo-knoppen in het mengpaneelvenster van de client kunnen worden bediend met een MIDI-controller met behulp van de parameter --ctrlmidich (opmerking: alleen beschikbaar voor gebruik met macOS en Linux met Jamulus versie 3.7.0 of hoger en voor Windows door gebruik te maken van de versie met ondersteuning voor JACK). Om deze functie in te schakelen, moet Jamulus worden gestart met --ctrlmidich. Er is één globale MIDI-kanaalparameter (1-16) en twee parameters die je voor elk te bedienen item kunt instellen: offset en opeenvolgende CC-nummers. Stel de eerste parameter in op het kanaal waarnaar je Jamulus wilt laten luisteren (0 voor alle kanalen) en specificeer vervolgens de items die je wilt regelen (f = volumefader; p = balans; m = demp; s = solo; o = demp mijzelf) met de offset (CC-nummer om mee te beginnen) en het aantal opeenvolgende CC-nummers. Er is één uitzondering waarbij het niet nodig is om opeenvolgende CC-nummers in te stellen, namelijk het “demp mijzelf”-commando - dit vereist slechts het CC-nummer omdat het alleen wordt toegepast op de eigen audiostream. Neem het volgende voorbeeld:

--ctrlmidich "1;f0*8;p16*8;s32*8;m48*8;o64"

Hier luistert Jamulus op MIDI kanaal 1. Volume fader CC nummers beginnen bij 0 en er zijn er 8 (dus eindigen bij CC nummer 7). Balansknoppen beginnen bij CC nummer 16 en eindigen bij 23; Solo 32 tot 39 en Demp 48 tot 55. Demp mijzelf wordt aan-/uitgezet door middel van CC nummer 64.

Houd er rekening mee dat om de functies die worden bestuurd door knoppen goed te laten werken, jouw MIDI-controller de knoppen in de “toggle” -modus moet hebben staan. Dit betekent dat wanneer deze wordt ingedrukt om een functie ‘aan’ te zetten, deze een MIDI CC-nummer met een waarde >=64 moet verzenden en om de besturing ‘uit’ te schakelen moet hetzelfde CC-nummer met een waarde <64 worden verzonden. Je kunt de handleiding van jouw controller lezen om erachter te komen hoe je dit instelt.

Opmerking: Jamulus geeft geen feedback over de status van de knoppen, wat betekent dat je controller de LED’s (indien aanwezig) moet bijhouden en zelf moet ‘aan’ of ‘uit’ zetten.

Faders in het mengpaneel worden in oplopende volgorde van links naar rechts bediend. Verdergaand met het bovenstaande voorbeeld, in fader nummer 1 (uiterst links), wordt de volumefader bestuurd door CC nummer 0; balans met 16; solo met 32 en demp met 48. Aangezien we 8 opeenvolgende controllers voor elke parameter hebben gespecificeerd, zou dit ons MIDI-controle geven over 8 faders (volume, balans, solo en demp in elk) in het mengpaneel. De volgende fader wordt bestuurd door 1, 17, 33 en 49, enzovoort.

Zorg ervoor dat je de uitvoerpoort van je MIDI-apparaat aansluit op de Jamulus MIDI-ingang (QjackCtl (Linux/Windows), MIDI Studio (macOS) of wat je ook gebruikt voor het beheren van verbindingen). In Linux moet je a2jmidid installeren en starten, zodat je apparaat verschijnt op het MIDI-tabblad in Qjackctl.

Tip: Wanneer je MIDI-besturing in Jamulus inschakelt dan wordt de naam van iedere gebruiker voorafgegaan door een nummer, waarbij de meest linkse gebruiker begint bij 0, dan 1, enz. Met standaardinstellingen, wanneer gebruikers de sessie verlaten en anderen erbij komen, kan het zijn dat de links-rechts volgorde in de GUI niet meer overeenkomt met de numerieke volgorde waardoor het moeilijker wordt om te weten wie met welke fysieke fader/knop op jouw MIDI-controller overeenkomt. Om de faders in numerieke volgorde te houden, ga je naar “Weergave” in de menubalk en wissel je tussen de “Kanalen niet sorteren” en een andere optie en dan weer terug (bijv. typ Ctrl+N, Ctrl+O).

Voor serverbeheerders

On-the-fly een geregistreerde server naar een niet-geregistreerde server omzetten

Je kunt een geregistreerde server uitvoeren die lang genoeg beschikbaar is om mensen verbinding te laten maken en vervolgens kun je “prive” (niet-geregistreerd) gaan door het adresboek in de server GUI op “Geen” te zetten. De muzikanten zijn nog steeds verbonden met de server totdat ze de verbinding verbreken.(Met dank aan David Savinkoff voor deze tip!)

Opname op afstand bedienen

Jamulus gebruiker vdellamea heeft een webgebaseerd hulpmiddel geschreven voor het op afstand starten en stoppen van opnamen op Linux servers, zodat je ze vervolgens vanuit je browser kunt downloaden. Zie ook Jamulus Jam Exporter van pljones, dat ook een herstelscript voor serveropnames bevat.

Een serverstatuspagina maken

Met het opdrachtregeloptie -m kunnen serverstatistieken worden gegenereerd om op een webpagina te worden geplaatst.

Hier is een voorbeeld van een php-script dat het serverstatusbestand gebruikt om de huidige serverstatus op een html-pagina weer te geven (ervan uitgaande dat het volgende opdrachtregeloptie is gebruikt: -m /var/www/stat1.dat):

<?php
function loadserverstat ( $statfilename )
{
  $datei = fopen ( $statfilename, "r" );
  while ( !feof ( $datei ) )
  {
     $buffer = fgets ( $datei, 4096 );
     echo $buffer;
  }
  fclose($datei);
}
?>
<?php loadserverstat ( "stat1.dat" ); ?>