Jamulus Icoon. Link naar de homepage
Open navigatie

Privacyverklaring

De Engelse versie van dit document vertegenwoordigt de officiële privacyverklaring voor de huidige versie van de software die beschikbaar is op deze website. Eerdere versies van de software en niet-Engelse vertalingen van dit privacybeleid hebben mogelijk andere voorwaarden die niet langer van toepassing of ondersteund zijn.

Verklarende woordenlijst

  • Server” De Jamulus-software die wordt uitgevoerd als een server en accepteert verbindingen van clients
  • Client” De Jamulus-software die wordt gebruikt om verbinding te maken met een server
  • Adresboek” Een Jamulus-server die is geconfigureerd om een lijst met servers aan clients te leveren

Jamulus.io Website

De website op jamulus.io wordt gemaakt met behulp van GitHub Pages. Het Jamulus-team heeft de website niet gebouwd om tracking-cookies in te stellen, maar zie het privacybeleid van Github voor informatie over de gegevensverzameling en privacy in het algemeen. De community-kennisbank gebruikt giscus voor discussies en opmerkingen. Je kunt het Privacybeleid van giscus vinden op hun GitHub-repository.

Jamulus software

Jamulus is open source software die door iedereen kan worden aangepast. Als zodanig kan het Jamulus-project geen verklaringen afleggen met betrekking tot privacy, gegevensverzameling of beveiliging met betrekking tot het gebruik van de software.

Algemene informatie

Bij normaal gebruik met software die van deze website is gedownload en die niet is gewijzigd, wordt je gebruikersprofielinformatie uitgewisseld met servers waarmee je verbinding maakt, peers die zijn verbonden met diezelfde servers en met derden (inclusief mappen) die het Jamulus-protocol gebruiken. Deze informatie is beperkt tot je Jamulus-naam, stad, land, instrument en vaardigheidsniveau zoals je deze in je profiel hebt ingesteld. De servers waarmee je verbinding maakt, hebben ook toegang tot je internetadres (IP-adres), aangezien dit nodig is om de software te laten werken maar deze informatie wordt niet gedeeld met peers op dezelfde server of beschikbaar gesteld aan derden.

Alle communicatie tussen en tussen clients, servers, adresboeken en protocol van derden wordt zonder codering verzonden.

Jamulus-servers

Wanneer je rechtstreeks of via een adresboek verbinding maakt met een server, is de beheerder van die server verantwoordelijk voor het werkingsbeleid, het privacybeleid en het gegevensgebruikbeleid. Hoewel ongewijzigde servers je verbindings- of profielinformatie standaard niet loggen of opslaan, kunnen sommige servers hiervoor zijn geconfigureerd. Daarom mag je geen privacy verwachten met betrekking tot je profielinformatie of internetadres.

Chat-uitwisselingen

Chats zijn tekstberichten die kunnen worden uitgewisseld tussen clients die op dezelfde server zijn aangesloten. Iedereen die met een server is verbonden, kan alle chats zien en er mag geen privacy worden verwacht met betrekking tot informatie die via de chatfunctie van Jamulus wordt verzonden. Hoewel ongewijzigde servers geen chats loggen of opslaan, kunnen sommige gewijzigde servers dit wel doen.

Geluidsopname

Ongewijzigde servers geven een melding weer als opnemen is ingeschakeld. Opnames van elk kanaal worden opgeslagen door de server en worden beheerd door de serverbeheerder.

Het is mogelijk voor aangesloten clients om buiten Jamulus zelf opnames te maken van sessies, waarvoor mogelijk geen melding of indicatie is. Jamulus kan deze situaties op geen enkele manier detecteren of beheersen en doet geen uitspraken over het verzamelen of gebruiken van dergelijke opnamegegevens.

Adresboeken

Adresboeken zijn centrale verbindingspunten voor het lokaliseren van servers. De Jamulus client wordt geleverd met een vooraf gedefinieerde lijst met adresboeken voor het gemak van gebruikers. Deze adresboeken worden onafhankelijk beheerd, maar worden weergegeven als werkende ongewijzigde versies van de Jamulus-software. Als je je informatie niet naar de adresboeken wilt sturen, moet je rechtstreeks verbinding maken met servers.