Jamulus Icoon. Link naar de homepage
Open navigatie

Privacyverklaring

Website

De website op jamulus.io maakt gebruik van GitHub pagina’s. We verzamelen je persoonlijke gegevens niet en plaatsen geen tracking cookies. Wanneer je verbinding maakt met de jamulus.io-site, wordt je IP naar GitHub-pagina’s verzonden.

Jamulus software

Gebruik van profiel informatie

Wanneer je verbinding maakt met een openbare of prive Jamulus-server, wordt alles wat je in Mijn profiel (in Instellingen) plaatst, aan anderen op die server getoond terwijl je ermee verbonden bent. De server slaat je profielinformatie niet op, neemt deze niet op en de serverbeheerder heeft er geen toegang toe, tenzij ze ook als client zijn verbonden.

Wanneer je verbinding maakt met een openbare server, is je profiel ook beschikbaar voor derden vanaf de adresboek server waarop die server is geregistreerd. Dit kan zijn voor informatieve doeleinden over de status van het openbare Jamulus-netwerk (bijvoorbeeld hier) maar is daar niet toe beperkt. Profielinformatie wordt niet anderszins gelogd of opgeslagen door de Jamulus-server waarmee je bent verbonden of door de Jamulus adresboek server, maar kan worden opgeslagen of verwerkt door derden.

Gebruik van IP-adressen

Wanneer je verbinding maakt met een openbare of prive server, kan de serverbeheerder je IP-adres zien terwijl je verbonden bent. Als de serverbeheerder logboekregistratie heeft ingeschakeld (wat standaard is uitgeschakeld), wordt je IP-adres ook geregistreerd en opgeslagen in het logbestand van de server.

De IP-adressen van alle openbare servers die bij de adresboek server zijn geregistreerd, kunnen ook door derden worden bekeken voor informatieve of andere doeleinden (bijvoorbeeld hier). Je openbare IP-adres wordt verder niet gelogd of opgeslagen door Jamulus, maar kan wel worden opgeslagen of verwerkt door derden.

Geluidsopname

Je ziet een melding wanneer je verbonden bent met een Jamulus-server terwijl geluidsopname is ingeschakeld. Geluidsopnamen van elke speler worden door de server afzonderlijk opgeslagen als .WAV-bestanden en alleen de serverbeheerder heeft er toegang toe.

Tekstchat

Wanneer je een bericht typt in het chatvenster kunnen andere verbonden spelers dat zien maar chats worden niet door de server opgeslagen en noch de serverbeheerder, noch derden hebben er toegang toe.

Dataoverdracht

Houd er rekening mee dat alle audio- en tekstgegevens zonder codering (encryptie) worden verzonden en ontvangen tussen de Jamulus-server en de client.

Vertel ons over Jamulus - vul onze anonieme enquête in! (engelstalig)

Deze documentatie is gelicentieerd onder een Creative Commons Licence. Wil je meewerken?