Jamulus Icoon. Link naar de homepage
Open navigatie

Opdrachtregelopties

Gedeelde opties

 • -h of --help Laat de help tekst zien
 • -i of --inifile Stel de locatie van het initialisatiebestand in (heeft voorrang op de standaardinstelling. Geef op macOS alleen een bestandsnaam op, aangezien configuratiebestanden alleen kunnen worden gelezen vanuit /Users/<gebruikersnaam>/Library/Containers/io.jamulus .Jamulus/Data/. Vervang voor de server io.jamulus.Jamulus door io.jamulus.JamulusServer. Schakel “Toon bibliotheekmap” in “Toon weergaveopties” in Finder in om deze map te zien.)
 • -n of --nogui Schakel de GUI uit (voor gebruik in headless mode)
 • -p of --port Stelt het lokale UDP poort nummer in. Standaard is dit: 22124
 • --jsonrpcport Schakelt de JSON-RPC API-server in om de app te besturen, het TCP-poortnummer in te stellen (EXPERIMENTEEL, API’s kunnen veranderen; alleen toegankelijk vanaf localhost). Zie ook het JSON-RPC API documentatie bestand (engelstalig).
 • --jsonrpcsecretfile Vereist bij gebruik van --jsonrpcport. Stelt een pad in naar een tekstbestand dat een authenticatietekenreeks bevat om toegang te krijgen tot de JSON-RPC API.
 • --jsonrpcbindip Het IP-adres waaraan de JSON-RPC-server moet binden (optioneel, standaard is dit 127.0.0.1).
 • -Q of --qos Stelt de DS Field byte van de Quality of Service in. Standaard is dit: 128 (DSCP/CS4). QoS wordt genegeerd door Windows. Om het in te schakelen, zie deze pagina
 • -t of --notranslation Schakelt UI-vertaling uit
 • -6 of --enableipv6 Schakelt IPv6 adressen in (IPv4 is altijd ingeschakeld)
 • -v of --version Laat de versie informatie zien

Opties alleen voor de client

 • -M of --mutestream Voorkom dat anderen op een server horen wat ik speel
 • --mutemyown Voorkom dat ik hoor wat ik speel in de servermix (alleen in “headless” mode)
 • -c of --connect Verbind met het opgegeven serveradres bij het opstarten, formaat adres[:poort]
 • -j of --nojackconnect Schakel automatisch JACK verbindingen uit
 • --ctrlmidich MIDI controller kanaal om naar te luisteren, control nummer offset en opeenvolgend CC nummers (kanalen) en demp mijzelf CC nummer. Formaat: kanaal[;f*][;p*][;s*][;m*][;o] Zie Tips & trucs
 • --clientname Venster titel en JACK client naam

Opties alleen voor de server

Zie een server opzetten